NELER YAPIYORUZ?

Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü, bilginin üretilmesine, paylaşılmasına ve toplum yararına kullanılmasına hizmet eden gençler yetiştirmeyi amaç edinir. Bu gençlerin aynı zamanda insani değerlere sahip, toplumsal sorunlara duyarlı, toplumun her kesimine yararlı olmak için çevresi ile yakın ilişki içinde bulunan, hoşgörülü, girişimci ve üretken gençler olmasını hedef alır.

Bu bağlamda, Müdürlüğümüz öğrencilerimizin ilgi alanlarına yönelik ders dışı zamanlarını değerlendirmeyi, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlamayı, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere teşvik etmeyi, yeteneklerini kullanmayı, yöneticilik, ekip çalışması, organizasyon vb. konularda kişisel özelliklerinin yanında mesleki açıdan da gelişmelerini ve kariyer hedeflerinde yardımcı olmayı, iletişim ve kendilerini ifade etme becerisi kazanmalarını, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarını kaliteli bir biçimde geçirmelerini amaçlamaktadır.