×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Salonlar bilimsel toplantılara, konserlere, sosyal ve kültürel faaliyetlerin kullanımına açıktır.

Salonları kullanabilmek için, öncelikle Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü aranarak rezervasyon yaptırılır. Rezervasyon, Rektörlük veya Genel Sekreterlik Makamının onayı ile kesinlik kazanır.

Salon İstek Formu doldurulmadan mutlaka Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü ile görüşülmelidir.

Salonların rezervasyonu onaylanıp kesinleştikten sonra herhangi bir değişiklik veya etkinliğin iptal olması durumunda, söz konusu gelişme, bağlı olunan üst makama yazı ile bildirilir. İptal yazısı Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğüne resmi yazı ile ulaşmalıdır.

Rektörlük ve Genel Sekreterlik Makamının yazılı onayı olmadıkça salonlar hiçbir etkinliğe açılmaz.

Önceden planlanan bir etkinlik için tahsis edilen salonun daha sonra ortaya çıkabilecek Üniversite çapındaki bir etkinlik için kullanılmak istenmesi durumunda öncelik, Üniversite çapında gerçekleşen etkinliğe verilir.

Salon demirbaş malzemeleri salondan sorumlu teknisyenin bilgisi ve tutanak olmadan salon dışına çıkarılamaz.

Salonlara verilen zarardan etkinliği yapan birim sorumlu tutulacaktır.

Etkinlik sahibi, salonları başkalarının kullanımına veremez.

Salonların, duvar, kapı, tavan ve pencerelerine hiçbir şey yapıştırılamaz ve çakılamaz. Branda veya afiş talepleri olduğunda salon görevlisine bildirilmelidir.

Mavi Salon’da yapılan derslerde su temin edilmemektedir. Etkinliklerde, etkinliği yapan birimin, istenilen su adedini Salon İstek Formu’nda bildirmesi koşuluyla talep değerlendirmeye alınır.