×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE ULAŞIM
×

Üniversitemiz bünyesinde 2009 yılından beri faaliyetlerini sürdüren “Engelli Öğrenci Birimi”,  2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nden itibaren Yükseköğretim Kurumunun ilgili Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereğince  Rektör Yardımcısı başkanlığında, Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Birimin amacı Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerimizin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyerek yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda hedefimiz, engelli öğrencilerimizin sorunlarına çözüm önerileri sunarak onların Üniversitemizdeki akademik, fiziksel, sosyal ve psikolojik yaşamlarını engelsiz öğrenciler düzeyinde sürdürmelerini sağlamaktır.

Kayıt esnasında Öğrenci İşleri Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan formlarla  engelli öğrenciler tespit edilmektedir. Bu tespit, Yükseköğretim Kurumunun ilgili Yönetmeliğinde belirtilen ilkeler doğrultusunda beyan esasına göre yapılmaktadır. Ayrıca, Rektörlüğümüzce Bölüm Başkanlıklarına yazılan yazılarla da engelli öğrencilerin sayı ve engel türleri saptanmaktadır.

Bugüne Kadar Yapılan Faaliyetler:

Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi, Üniversiteler Arası Özürlü Üniversite Platformuna 2011 yılında üye olmuştur. 10 – 11 Mart 2011 tarihinde Ankara’da yapılan V. Engelsiz Üniversite Çalıştayı’na katılmıştır. Üniversite bünyesinde  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü “Serebral Palsi” engelli öğrencisi, Üniversitemizi başarıyla bitirerek “Serebral Palsili Engelliler Derneği”nde uzman olarak işe başlamıştır.

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi itibariyle Müdürlüğümüze bağlanan Engelliler Birimi, Üniversitemizdeki engelli öğrencilerle iletişim kurmuş, ulaşılabilen engelli öğrencilerimizle görüşmüş ve engelli öğrencilerimizin beklentilerini üst makama sunmuştur.

Planlanan Faaliyetler:

Engelli öğrencilerimizin sosyal hayata adapte olabilmeleri için iletişim halinde olunacak ve sorunları üst makama iletilecektir.

Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve tüm öğrencilerimiz engelli öğrenciler ve sorunları konusunda bilgilendirilecek ve engelli bilincinin toplumca özümsenmesi amacıyla seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlenecektir.

Engelli öğrencilerin sosyal açıdan kendilerini geliştirebilmeleri, Üniversitemizde gerçekleşen etkinliklerden yararlanmaları ve bu etkinliklerde de aktif olarak yer almaları konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Engelli Öğrencilerimiz ve Personelimiz ile ilgili Kampüs Bilgileri için lütfen tıklayınız.

Çankaya Üniversitesi, Engelsiz Çankaya websitesi: https://engelsiz.cankaya.edu.tr/