İletişim ve Yönetim Bilgileri

Akademik Danışman  

Dr. Öğr. Üyesi Cem Duran UZUN

Başkan

Ali YENİLMEZ

Başkan Yardımcısı

Ahmet Tamer TAFRACI

E-Posta : cankayaombudsman@gmail.com