İletişim ve Yönetim Bilgileri

Akademik Danışman  

Dr. Öğr. Üyesi Eser US

Başkan

Deniz Galip YAĞLI

Başkan Yardımcısı

Can GERÇEK

E-Posta : denizgalipy@gmail.com