Amatör Yazarlar Topluluğu

Amatör Yazarlar Topluluğu2018-04-12T14:58:14+03:00

İletişim ve Yönetim Bilgileri

Akademik Danışman  

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Fatma ÇULHAOĞLU PİRENCEK

Başkan

Taha Yasin ER

Başkan Yardımcısı

Yusuf Coşku İNCELER

E-Posta : cankayazarlartoplulugu@gmail.com