×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bölümlere Göre İş Bulma Olanakları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Bölüm mezunları için geniş iş olanakları bulunmaktadır. Mezunlarımız bölümde edindikleri çok iyi derecede İngilizce, iletişim becerileri ve edebiyat-kültür birikimleriyle üniversitelerde okutman, özel sektörde ve kamu kuruluşlarında çevirmen olabilir, öğretmenlik sertifikası aldıkları takdirde öğretmenlik yapabilirler. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinin yanı sıra, Karşılaştırmalı Edebiyat, İngilizce Öğretmenliği gibi alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına katılabilirler. Ayrıca, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde, medya ve turizm alanlarında çalışabilirler.

Matematik

Matematik, öğrencilere birçok alanda iş bulmak için çok değerli katkılar sağlayan analitik düşünme yeteneğini geliştirmelerine yardımcı olur. Modern teknoloji toplumlarının pek çok farklı alanında, matematik ve bilgisayar bilimlerinde uzmanlaşmış elemanlara ihtiyaç vardır. Sonuç olarak, gelecek yıllarda, matematiği gerçek dünya problemlerinde nasıl kullanacağını bilenler için iş fırsatları artacaktır. İstihdam beklentileri matematikte yetenekli ve iyi donanımlı olanların iyi bir kariyere sahip olacağını yönündedir. Bir matematik bölümü mezunu, analitiksel ve yaratıcı yeteneklerini, organizasyonların daha iyi sistemler geliştirmelerinde ve operasyon işlemlerinde yardımcı olmak için kullanır. Mezunlarımızın çalıştığı alanlar arasında akademi, yazılım uzmanlığı, kamu ve özel kurumlarda uzmanlık, sigorta sektörü, finans ve bankacılık sektörü, borsa piyasası ve TÜİK vardır. Lisede matematik öğretmenliği ise mezunlarımız için büyük bir diğer fırsattır. Doktorasını almak için devam edenler, üniversitelerde akademik personel olarak çalışabilirler. Araştırmacı matematikçiler, özel veya kamu araştırma laboratuvarlarında, ticari şirketlerde ve üniversiteler gibi çeşitli yerlerde çalışırlar. Bunlara ek olarak mezunlarımızdan bazıları, Türkiye’de ve yurt dışında yüksek itibarlı şirketlerde çalışarak, prestijli üniversitelerde doktora sonrası araştırmalarını yöneterek ve sanayi ve bilimdeki etkili projelerde yer alarak bilimsel çalışmalarını tamamlamıştır.

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

 • Dışişleri Bakanlığında,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığında,
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okulları başta olmak üzere, yabancı dil eğitimi veren bütün kurum ve kuruluşlarda,
 • Devlet Planlama Teşkilatında,
 • Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında,
 • Türkiye Büyük Millet Meclisinde,
 • Diplomasi çevirmenliği için yabancı misyon temsilciliklerinde,
 • Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi bünyesinde,
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde,
 • İngilizce öğretmeni istihdam eden resmî ve özel kuruluşlarda,
 • Uluslararası özel şirketlerde,
 • Bankalarda,
 • TRT’de,
 • Özel televizyon kuruluşlarında,
 • Yayınevlerinde,
 • Özel çeviri bürolarında,
 • Yerli ve yabancı haber ajanslarında,
 • Çeşitli konularda düzenlenen uluslararası konferans ve kongrelerde,
 • Turizm sektöründe,

 

Özellikle iş dünyasının ve Avrupa Birliği’nin beklentilerini karşılayabilecek biçimde yazılı ve sözlü çeviri alanlarında görev yaparlar.

Psikoloji

Psikoloji bölümü mezunlarının iş olanakları ve iş alanları oldukça fazladır. Psikologlar uygulamalı psikoloji alanında bir yüksek lisans derecesi almak koşuluyla klinik psikolog ya da işletmelerde endüstri/örgüt psikoloğu olarak çalışmaktadırlar. Yuva ve anaokullarında psikolog ya da yönetici olarak; özel okullarda, çocuk ıslahevlerinde, hapishanelerde, engelli eğitim okullarında yine psikolog olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca, psikoloji bölümlerinden mezun olanların bir bölümü de reklamcılık ve halkla ilişkiler alanlarında hizmet vermektedir.

Uygulamada deneyim ve yenilikçilik yönü güçlü mezunlarımız özel sektörde ve kamu sektörüne ait fabrika ve işyerlerinde temel ve uygulamalı araştırmalar yapan kurum ve kuruluşlardan sağlık sektörüne ve insan kaynakları yönetimi alanına kadar geniş bir alanda çalışabileceklerdir. Endüstri ve örgüt psikolojisi alanında yüksek lisans ve/ya da sertifika eğitimine sahip mezunlarımız kamu sektöründe ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda insan kaynakları yönetimi ve kurumsal gelişim gibi birimlerde uzman ve müdür olarak çalışma yanında, bu kurum ve kuruluşlar için bağımsız danışman olarak da görev yapabilmektedirler.

Yüksek lisans ve/ya da doktora eğitimini tamamlamış mezunlarımız, bireysel olarak özel muayenehanelerde, kendi eğitimleri doğrultusunda danışmanlık ve terapi hizmetlerinde ya da grup temelinde açılmış tedavi merkezlerinde de çalışabilmektedirler. Genel hastanelerin psikiyatri kliniklerinden başka kulak burun boğaz kliniklerinde odyoloji yüksek lisansı ve/ya da doktorası yapmaları halinde odyolog olarak, kadın doğum, onkoloji kliniklerinde ve fizik tedavi rehabilitasyon merkezlerinde iş imkanlarına sahip olmaktadırlar. Ayrıca üniversitelerin tıp fakültelerinin yetişkin ve çocuk psikiyatrisi bilim dallarında klinik psikoloji alanında yüksek lisans ve/veya doktora eğitimlerini tamamlamaları koşuluyla, akademisyen olarak ve idari kadrolarda çalışabilmektedirler. Trafik psikolojisi alanında eğitimini tamamlamış olan psikologlar psikoteknik merkezlerinde iş bulabilmektedir. Kadın çalışmalarına yönelmiş olan mezunlarımız ise kadın sığınma evlerinde mesleklerini icra edebilmektedirler. Mezunlarımızın çoğu, çok severek ve istekli olarak girdikleri psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak devlet ve vakıf üniversitelerinde ve hastanelerde akademisyen olarak iş imkânları bulmaktadırlar. Esasen Psikoloji biliminin ilkelerini öğrenerek mezun olan bireylerin, içinde insan ilişkisi bulunan bütün çalışma ortamlarında psikolojinin temel ilkelerini uygulayabilecekleri birçok meslek bulunmaktadır.

Hukuk Fakültesi

 • Avukat
 • Hâkim
 • Savcı
 • Akademisyen
 • Noter
 • İcra Müdürü
 • Bankalarda Uzman, Müfettiş
 • Banka ve Finans Kuruluşlarında Danışmanlık, Hukuk Müşavirliği
 • Kaymakam

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Bölümümüzden mezun olan çok sayıda öğrencimiz, oldukça saygın halkla ilişkiler ve reklamcılık şirketlerinde, kamu ve özel kuruluşların halkla ilişkiler ve reklamcılık departmanlarında iş bulabilirler. 21. yüzyılın yükselen mesleklerinden olan halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında eğitim gören öğrenciler, iş bulma konusunda birçok alana göre daha avantajlı durumdadırlar.

Bankacılık ve Finans

Mezunlarımız; başta SPK, BDDK, Borsa İstanbul, T.C. Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu kurumları, tüm bankacılık ve sigortacılık alanları (bireysel, kurumsal, özel, yatırım, ticari), portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumlar olmak üzere bütün finansal kuruluşların yanı sıra her sektörde faaliyet gösteren işletmelerin finans departmanlarında;

 • Finans uzmanı ve yöneticisi,
 • Portföy yöneticisi,
 • Yatırım projesi uzmanı,
 • Borsa uzmanı,
 • Banka yöneticisi,
 • Finans yöneticisi
 • Bağımsız denetim uzmanı vb.

olarak çalışabilirler.

İktisat

Mezunlarımızın iş bulma alanları son derece geniştir. Lisans eğitimi çerçevesinde aldıkları genel iktisat bilgileri temelinde diledikleri dalda uzmanlaşmaları mümkündür. Günümüzde her dalda iktisatçıya ihtiyaç bulunmaktadır. Mezunlarımız piyasa ekonomisi, kamu ekonomisi, çevre ekonomisi, eğitim ekonomisi, tarım ekonomisi, sanayi ekonomisi, kent ekonomisi, iş gücü ekonomisi, enerji ekonomisi, kalkınma, büyüme ve refah ekonomisi, para, banka, finansman ve benzerleri ile bağlantılı her türlü kurum ve kuruluşta çalışma imkânı bulmaktadırlar. Ayrıca, küreselleşen dünyamızda, dış ticaret, iletişim, ulaşım, taşımacılık, turizm, mühendislik ve müteahhitlik gibi uluslararası hizmetler ile uluslararası bankacılık, uluslararası para ve sermaye hareketleri gibi konularda çalışmak, uzmanlaşmak ve başarılı olmak gibi fırsatlar da mezunlarımızın elindedir.

İşletme

Bu programın istihdama yönelik amacı, öğrencilerimizi, hem kendi işlerini kurup yürütmelerinde ve hem de diğer işlerde bir uzman veya yönetici olarak başarıyla ve yetkin bir biçimde çalışabilmeleri açısından gerekli olan temel bilgi ve beceri donanımına sahip kılmaktır. Profesyonel yaşamlarında da izlediğimiz mezunlarımızın, iş hayatında çoğunlukla dikkat çekici başarılara sahip oldukları görülmektedir.

Devlet Sektöründe;

 • Kaymakamlık
 • İdari hâkimlik
 • Başbakanlık Uzman Yardımcısı
 • Devlet Personel Uzman Yardımcısı
 • Planlama Uzman Yardımcısı
 • Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı
 • Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
 • Gümrük Müfettiş Yardımcısı
 • Gümrük Uzman Yardımcısı
 • Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
 • Hazine Uzman Yardımcısı
 • Sigorta Denetleme Kurulu Uzman Yardımcısı
 • Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcısı
 • Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı
 • Bakanlık Müfettiş Yardımcısı
 • İş Müfettiş Yardımcısı
 • Dış işleri Bakanlığı Aday meslek memuru
 • Enerji Uzman Yardımcısı
 • İl Planlama Uzman Yardımcısı
 • Maliye Uzman Yardımcısı
 • Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı
 • Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
 • Gelir Uzman Yardımcısı
 • Vergi Denetmen Yardımcısı
 • Stajyer Gelirler Kontrolörü
 • Hesap Uzman Yardımcısı
 • Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı
 • Devlet Malları Uzman Yardımcısı
 • Milli Emlak Denetmen Yardımcısı
 • Muhasebe Uzman Yardımcısı
 • Muhasebe Denetmen Yardımcısı
 • Maliye Müfettiş Yardımcısı
 • Merkez Bankası Araştırmacı
 • TC Merkez Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcısı
 • Merkez Bankası Uzman Yardımcısı
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolör
 • Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı
 • Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı
 • TSK Hava Kuvvetleri Sözleşmeli Subay

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Mezunlarımız, çeşitli devlet kurumlarındaki uzmanlık, denetmenlik, idari yargıçlık ve müfettişlik kadrolarına aday olabilecekleri gibi Dışişleri Bakanlığında meslek memurluğuna da başvurabilmektedirler. Birçok kamu kuruluşunda ve özel sektörde danışman, süpervizör, koordinatör, uzman, araştırmacı, yönetici olarak yer bulabilmekte ve çeşitli medya kuruluşlarında görev alabilmektedirler. Birleşmiş Milletler ve uzman kuruluşları gibi uluslararası örgütlerde kuruluşları da öğrencilerimizin seçebilecekleri alanlar arasında yer almaktadır.

Uluslararası Ticaret

Programı tamamlayan öğrencilerin, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı gibi kamu kurumlarının yanı sıra çok-uluslu şirketler, lojistik, ithalat-ihracat ve yurtdışına açılmak isteyen şirketler gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı kuruluşlarda iş bulabilme imkânları vardır. Bunun yanında ticaret ve sanayi odaları, çeşitli araştırma ve proje geliştirme merkezleri, mezunlarımızın iş bulabilecekleri alanlar olarak gösterilebilir.

Mimarlık

Mimarlar, inşaat firmalarında, işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, bazı bakanlıklar, belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve büro açabilirler. Mimarlık alanında bilgisayar kullanımı ve teknolojik gelişmeler, çizim, fiyat belirleme ve hesaplama işlemlerini kolaylaştırsa da bu alanda yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen elemanlara ihtiyaç vardır.

İç Mimarlık

İç Mimarlık Bölümü mezunlarını bekleyen pek çok seçenek bulunmaktadır. Akademik alanda devam etmek isteyenler için Lisans-üstü eğitimi ve doktora, derinlemesine çalışma imkânı sunarak tercih edilen konuda uzmanlaşma olanağı vermektedir. Meslek hayatına hemen atılacak iç mimarlar için uygulamacılık- hatta belli yapı tiplerinde uzmanlaşma söz konusu olabilmektedir: örneğin sadece konut ya da sadece kamusal ticari mekânların projeleri üzerinde çalışan iç mimarlar bulunmaktadır. Mobilya tasarımı ve üretimi konusunda isim yapmış dünyaca ünlü tasarımcıların büyük kısmı iç mimarlık disiplininden gelmiştir. Ses bilim (Akustik), ışık ve aydınlatma, renk kullanımı, yat iç mekânı, sahne ve set tasarımı iç mimarlıktan mezun olanların uzmanlaşabilecekleri başlıklar arasında yer almaktadır.  İç Mimarlar odası tarafından başlatılan bilirkişi eğitim programını tamamlamış olan İç Mimarlar, yasal olarak tasarım danışmanlığı yapabilmektedirler. Tüm bu imkânlara ek olarak, İç Mimarlık Bölümünden mezun olmuş bir kişinin İç Mimarlıkla beraber Güzel Sanatlar ve Tasarım dallarının herhangi birinde çalışma imkânı olduğunu belirtmek gerekir. Fotoğrafçılık, resim, heykel, seramik ve enstalasyon gibi alanlarda tanınmış ve aranan çok sayıda iç mimarlık bölümlerinden mezun Türk bulunmaktadır.

Şehir ve Bölge Planlama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, İller Bankası, İl Özel İdaresi, Enerji Bakanlığı,  kalkınma ajansları ve belediyeler gibi kamu kuruluşları; UNESCO, Dünya Bankası ve UNDP gibi uluslararası kuruluşlar; planlama büroları; uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri firmaları: ve gayrimenkul değerleme firmaları.

Bilgisayar Mühendisliği

Mezunlarımızın akademik kariyer dışındaki iş olanakları çok yönlüdür. Bilgisayar Mühendisleri yazılım şirketleri, üniversiteler, kamu (devlet) kurumları, büyük şirketlerin bilgi işlem merkezleri, çok uluslu şirketler ve araştırma merkezlerinde görev alabilirler. Bölümümüz mezunlarının alabileceği bazı unvanlar şunlardır: Bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, AR-GE mühendisi, sistem analisti, sistem mühendisi, sistem programcısı, bilişim sistemleri tasarım mühendisi, iletişim-ağı mühendisi, veri tabanı yöneticisi, bilişim teknolojileri uzmanı,  yönetici.

 • İşletmelerin ve fabrikaların elektrik müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri
 • Elektromekanik sanayii
 • Enerji üretim tesisleri, dağıtım ve tüketimi ile ilgili işletmeler
 • Elektrik makineleri ve imalat sanayii
 • Elektrik makineleri modellemesi, kontrolü ve dinamiği
 • Bina ve yol aydınlatmaları
 • Bina ve fabrika otomasyonları
 • Kablo imalat sanayii
 • Elektrikle ilgili proje, uygulama ve danışmanlık firmaları
 • Haberleşme
 • Bilgi teknolojileri
 • Ar-Ge departmanları
 • Üniversiteler ve Enstitüler
 • Elektrik ve Elektronik

 

ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında iş imkânları mevcuttur.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Günümüzde elektronik tasarım, geliştirme, elektronik sistem entegrasyonu, bilgi ve iletişim yani bilişim teknolojileri dünyada en hızlı ve yoğun gelişmelerin yaşandığı, diğer teknolojilere yön veren alanlardır. Bu alanlar sürekli gelişen ve değişen yapısı ile doğal olarak daha çok sayıda uzmanlara ihtiyaç duyar ve önemli iş potansiyeli içerirler. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programından mezun olan öğrencilerimiz bu nedenle sürekli genişleyen iş olanaklarına sahiptirler. Endüstride giderek artan elektronik kullanımı ve haberleşme teknolojisinde yaşanan hızlı gelişim, eğitim ve sağlık alanının da gittikçe elektronik ve yazılıma dayalı hale gelmesi, elektronik ve haberleşme mühendisliği ihtiyacını da artırmaktadır. Bu alandan mezun olanlar hem ulusal ve uluslararası şirketlerde hem de kamu kuruluşlarında, elektronik ve bilişim sektörlerinden sağlık sektörüne, savunma sanayiinden imalat sektörüne kadar hemen her alanda geniş iş olanağına sahiptir.

Elektrik – Elektronik Mühendisliği

Bu bölüm mezunları için iş olanakları ve çalışma alanları oldukça geniştir. Mezunlar; elektronik ve elektrik teknolojilerinin üretildiği, transfer edildiği, satıldığı ve pazarlandığı özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. (Telekom, TRT, Türk Kablo, vb)
Elektronik tasarım, bakım ve onarım, kontrol sistemleri tasarım ve üretim, iletişim sistemleri (cep telefonu, uydu haberleşme, kablo işletmeleri) alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta iş imkânları mevcuttur.

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisleri çok farklı sektörlerde çalışabilmektedirler. Üretim sektöründe ağırlıklı olarak otomotiv, savunma, gıda, elektronik, dayanıklı tüketim, kimya, tekstil, inşaat vb. sektörlerde çalıştıkları gibi sağlık, eğitim, turizm, lojistik, bankacılık, finans, sigortacılık, yazılım/bilişim, danışmanlık, araştırma-geliştirme, enerji ve telekomünikasyon gibi hizmet sektörlerinde de çalışabilmektedirler. 2014-2015 Akademik yılı itibariyle, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün 775’yi aşkın mezunu çalıştıkları işletmelerin, üretim planlama, proje yönetimi, finans, bütçe planlama, maliyet muhasebesi, yatırım planlama, iş geliştirme, süreç yönetimi, kalite yönetimi, satış sonrası teknik destek, insan kaynakları yönetimi, satın alma, stok yönetimi, bakım ve onarım planlama, iç denetim, satış, pazarlama, sistem analizi, bilişim teknolojileri, ürün tasarımı ve ürün geliştirme gibi birçok farklı faaliyet alanlarında görev alabilmektedirler. Mezunlarımızın çalıştıkları işyerlerinin güncellenmiş listesine bölümümüzün internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

İnşaat Mühendisliği

Son gelişme istatistikleri inşaat sektörünün açık farkla Türkiye ekonomisinin en hızlı gelişen sektörü olduğunu göstermektedir. İnşaat sektörünün GSYH içindeki payı yaklaşık yüzde 6 oranına ulaşmıştır. Türkiye gibi hızla kalkınma yoluna girmiş bir ülkede inşaat mühendislerine olan ihtiyacın artarak devam etmesi, iç ve dış piyasalarda kaliteli mühendisler için istihdam fırsatlarının devam etmesi demektir. Mezun olan öğrencilerin iş bulma sahaları geniş bir perspektife sahiptir. İnşaat sektörünün büro veya şantiye görevlerinde mezunlarımızın hepsinin yurt içinde ve dışında kolayca iş bulması beklenmektedir. Müşavirlik-mühendislik firmaları, yapı denetim şirketleri ve diğer özel sektör kuruluşları olabileceği gibi gerekli şartları yerine getiren mezunlarımızın kendi firmalarını kurmaları da mümkündür. İnşaat mühendisi unvanına sahip kimselerin istihdam alanlarında biri de kamu sektörüdür. Başta kentsel dönüşüm gibi yatırımcı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası gibi büyük yatırımları yöneten kurum ve kuruluşlar olduğu gibi TOKİ, yerel yönetimler ve bunlara bağlı diğer kuruluşlarda görev almak için çok sayıda fırsatlar bulunmaktadır. Son yıllarda inşa mühendislerine artan bir talep finans ve sigorta sektöründen gelmektedir. Diğer bir alan akademik ve TÜBİTAK gibi araştırma kuruluşları olmaktadır. Ülkenin gelişme yolunda devam etmesi önümüzdeki dönemde inşaat mühendisine olan ihtiyacın sürmesi demektir. Mesleki çalışmalarını kendi iş yerlerini kurmak suretiyle devam ettirecek öğrencilerimizle devamlı olarak ilişkilerimizi devam ettirmek bölümümüzün politikasıdır.

Makine Mühendisliği

Makine mühendisleri, makine tasarımı, otomotiv, robotik, enerji, iklimlendirme, akustik, bilgisayar destekli tasarım, imalat, haberleşme, kimya, savunma, havacılık, eczacılık ve çevre gibi çok geniş bir alanda istihdam edilmektedir. Modern yaşamda her ürün tamamen veya kısmen makine mühendisleri tarafında tasarlanmakta, üretilmekte ve test edilmektedir. Bu da, makine mühendislerine her zaman talep olacağını göstermektedir. Mezunlarımız, ar-ge kabiliyetleri, teknoloji geliştirme becerileri, sanayi deneyimleri, yenilikçilikleri, kişisel yaratıcılıkları, kapsamlı bilgileri ve çok yönlülükleri ile özel ve kamu sektöründeki kurumlar, temel ve uygulamalı araştırma yapan enstitüler veya ileri malzemeler konusunda uzmanlaşmış endüstriler tarafından işe alınma yanında kendi işlerini kurma yetkinliğine de sahip olacaklardır.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Mühendisleri, entegre demir-çelik ve demir dışı metal üretim sanayi; havacılık, uzay, tıp ve biyomedikal alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlar ile savunma, elektrik elektronik malzeme sanayi, makine imalat, otomotiv, enerji sektörü, beyaz eşya, petrokimya, cam, seramik ve refrakter, plastik teknoloji ve metal şekillendirme sanayilerinde görev almaktadırlar. Bunun yanında, döküm sanayi, ısıl işlem tesisleri, kalite kontrol şirketleri ve departmanları ile Ar-Ge konusunda faaliyet gösteren kuruluşlar ve üniversite araştırma merkezleri Malzeme Mühendislerinin iş sahaları arasındadır.

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik mühendisleri; fabrikalarda, şantiyelerde, santrallerde, araştırma merkezlerinde, imalat sanayinden enerji sektörüne, inşaat sektöründen kimya sanayine, savunma sanayinden ilaç sanayine kadar her sektörde çalışma olanağı bulabilirler. Teknolojik gelişmeleri takip edebilme yetenekleri sayesinde, diğer mühendislik dallarından daha yetkin biçimde araştırma, fabrika ve atölyelerde geliştirme ve yenilikçilik alanlarında uygulamalar yapabilirler. Temel ve uygulamalı araştırmalar yapan kurum ve kuruluşlarda, ileri teknoloji malzemelerinde yoğunlaşan endüstrilerde çalışabilecekleri gibi, serbest çalışma imkânına da sahip olacaklardır.

Bankacılık ve Sigortacılık

Bu programdan mezun olan öğrenciler, Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Kredi Analiz, Bankalar, Sigortacılık Şirketleri, Uluslararası Denetim Şirketleri, Kamu Finans Kurumları, Leasing Şirketleri, işletmelerin finans departmanları gibi alanlarda çalışabilecekleri gibi Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans eğitimlerine devam edebilmektedirler. Ayrıca, eğitim dilinin İngilizce olmasından dolayı uluslararası şirketlerin finans bölümlerinin muhasebe, nakit yönetimi, raporlama ve bütçeleme birimlerinde görev alabilmektedirler.

Dış Ticaret

Dış ticaret konusunda yeterli donanıma sahip olan mezunlarımız, başta kamu kurumları olmak üzere, ihracat/ithalat yapan firmalarda, ticaret ve sanayi odalarında, bankacılık ve benzeri finans kurumlarının kambiyo ve dış ticaret bölümlerinde, gümrük hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda ve uluslararası nakliye firmalarında çalışabilir, Avrupa Birliği’nin Türkiye’de yer alan temsilciliklerinde dış ticaret uzmanı olarak danışmanlık yapabilirler.

Adalet Meslek Yüksekokulu

Mezunlarımız Adalet Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanmak kaydıyla, adalet dairelerinde yazı işleri müdürlüğü, icra dairesi müdürlüğü, zabıt kâtipliği ile ceza infaz kurumlarında müdürlük yapabilmektedirler. Diğer taraftan, avukatlık ve noterlik büroları ve bankacılık ve sigorta kuruluşlarının gerek hukuki bilgi gerekse resmî yazışma bilgisine vakıf eleman ihtiyaçları mezunlarımıza ciddi bir istihdam olanağı sağlamaktadırlar. Özellikle son yıllarda özel şirketler ve bankaların hukuk bürolarında hem mesleki donanımları hem de hukuk bilgileri nedeniyle, Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarına talep artmaktadır.