×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE ULAŞIM
×

Yapılacak etkinliklerin salon programına alınması için Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğünün aranması rica olunur. (Salon Rezervasyon Takip Websitesi: http://cankwp.cankaya.edu.tr)

Salon İstek Formu eksiksiz doldurularak üst yazı olmaksızın ilgili makama sunulmalıdır. Onaylanan yazılar, Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğünce programa alınarak ilgili birime bilgisi verilmektedir.

İlgili formlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

***Haftalık Etkinlik Gündeminde yer almasını istediğiniz etkinlikleri, etkinlik tarihinden önceki hafta en geç Cuma gününe kadar tarafımıza bildirmeniz gerekmektedir.

Salon özelliklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Merkez Kampüs Salonları

Balgat Kampüsü Salonları

Salonların Kullanımına İlişkin Genel Kurallar

Salonlar bilimsel toplantılara, konserlere, sosyal ve kültürel faaliyetlerin kullanımına açıktır.

Salonları kullanabilmek için, öncelikle Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü aranarak rezervasyon yaptırılır ve Rektörlük Makamının veya Genel Sekreterlik Makamının onayı ile kesinlik kazanır.

Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü aranmadan Salon İstek Formu doldurulmayacaktır.

Salon İstek Formları, Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü web sayfasından www.cankaya.edu.tr/kultur_hizmetleri/basvuru/index.php temin edilebilir.

Salonların rezervasyonu onaylanıp kesinleştikten sonra herhangi bir değişiklik veya etkinliğin iptal olması durumunda bağlı olduğu makama yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. İptal yazısı Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğüne resmi yazı ile gelmelidir.

Rektörlük Makamı ve Genel Sekreterlik Makamı yazılı olarak onay vermedikçe salonlar hiçbir etkinliğe açılmayacaktır.

Önceden planlanan bir etkinlik için tahsis edilen salonun daha sonra ortaya çıkabilecek Üniversite çapındaki bir etkinlik için kullanılmak istenmesi durumunda öncelik, Üniversite çapında gerçekleşen etkinliğe geçecektir.

Salon demirbaş malzemeleri salondan sorumlu teknisyenin bilgisi olmadan salon dışına çıkarılamaz. Tutanak tutulması gerekmektedir.

Salonlara verilen zarardan etkinlik yapan birim sorumlu tutulacaktır.

Etkinlik sahibi, salonları başkalarının kullanımına veremez.

Salonların, duvar, kapı, tavan ve pencerelerine hiçbir şey yapıştırılamaz ve çakılamaz. Branda veya afiş talepleri olduğunda salon görevlisine bildirilmelidir.

Mavi Salon’da yapılan derslerde su temin edilmeyecektir. Etkinliklerde, etkinliği yapan birim istenilen su adedini mutlaka Salon İstek Formunda bildirmelidir. Aksi takdirde su talep edemez.

Balgat Kampüs ve Merkez Kampüs Salonlarının Kullanım Şartnamesi

1. Konu

Bu şartname, Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüs ve Merkez Kampüs Salonlarının kullanımına ilişkin bilgileri ve kuralları konu alır.

2. Genel Hususlar

a. Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüs ve Merkez Kampüs Salonları, konferans, konser, tiyatro vb. bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin yapıldığı mekânlardır.

b. Salonlarımızda Arı Okulları ve Üniversitemiz etkinliklerine öncelikli olarak yer verilmektedir.

c. Salonlarımızı kullanmak üzere tahsis eden kişi ya da kurumlar salonlarımızın cihaz, araç ve gereçlerine zarar vermeyecek şekilde, temiz kullanmalıdır. Salonlarımızın belirtilen şartlara uygun şekilde kullanılmaması halinde, durum tutanakla tespit edilecek ve salonlarımız kendilerine bir daha tahsis edilmeyecektir.

d. Salonlarımıza yiyecek, içecekle girilmesi kesinlikle yasaktır.

e. Salonlarımızda bulunan kulisler, kullanıldıktan sonra temiz bırakılmalıdır. Kulis eşyalarının zarar görmeyecek şekilde kullanılmasına özen gösterilmelidir.

f. Üniversitemiz etkinliklerinin yoğunluğundan dolayı, salonlarımız Üniversitemiz inisiyatifinde, tarihleri Üniversitemizin belirlemesi koşuluyla, on beş günde bir, derneklere, vakıflara vb. kurum ve kuruluşlara etkinlik yapması için verilebilecektir. Talebin reddedilmesi durumunda Üniversite gerekçe bildirmek zorunda değildir.

g. Üniversitemiz salonlarını kullanmak isteyen vakıf, dernek vb. kurum ve kuruluşlar, ses sistemlerini ve cihazlarını kendisi temin edecektir.

h. Çankaya Üniversitesi personeli, şartnamedeki maddeleri uygulamakla yükümlüdür.

i. Üniversite gerekli gördüğünde salonların kullanılması için kira ücreti talep edebilir.

Salon Kullanım Şartnamesi’nin 2’nci maddesi (i) fıkrası uyarınca, “etkinlik yapılabilmesi bedel karşılığı uygun görülen” kurum ve kuruluşlar için 2017-2018 Akademik yılına ait salon kullanım ücretleri aşağıda sunulmuştur:

Merkez Kampüs Kongre ve Kültür Merkezi (330 kişilik): 20.000 TL

Balgat Kampüsü Konferans Salonu (705 kişilik) : 15.000 TL

Balgat Kampüsü Mavi Salon (160 kişilik) : 2500 TL

Merkez Kampüs Konferans Salonu (210 kişilik) : 3000 TL

Merkez Kampüs Mavi Salon (140 kişilik) : 2500 TL