İletişim ve Yönetim Bilgileri

Akademik Danışman  

Arş. Gör. Erhan AKAN

Başkan

Musa Mete KALELİOĞLU

Başkan Yardımcısı

Doğuş Baran KARADAĞ

E-Posta : cankaya.iat@gmail.com