×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

1. Konu
Bu şartname, Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüs ve Merkez Kampüs Salonlarının kullanımına ilişkin bilgileri ve kuralları konu alır.

2. Genel Hususlar
a. Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüs ve Merkez Kampüs Salonları, konferans, konser, tiyatro vb. bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin yapıldığı mekânlardır.

b. Salonlarımızda Arı Okulları ve Üniversitemiz etkinliklerine öncelikli olarak yer verilmektedir.

c. Salonlarımızı kullanmak üzere tahsis eden kişi ya da kurumlar salonlarımızın cihaz, araç ve gereçlerine zarar vermeyecek şekilde, temiz kullanmalıdır. Salonlarımızın belirtilen şartlara uygun şekilde kullanılmaması halinde, durum tutanakla tespit edilecek ve salonlarımız kendilerine bir daha tahsis edilmeyecektir.

d. Salonlarımıza yiyecek, içecekle girilmesi kesinlikle yasaktır.

e. Salonlarımızda bulunan kulisler, kullanıldıktan sonra temiz bırakılmalıdır. Kulis eşyalarının zarar görmeyecek şekilde kullanılmasına özen gösterilmelidir.

f. Üniversitemiz etkinliklerinin yoğunluğundan dolayı, salonlarımız Üniversitemiz inisiyatifinde, tarihleri Üniversitemizin belirlemesi koşuluyla, on beş günde bir, derneklere, vakıflara vb. kurum ve kuruluşlara etkinlik yapması için verilebilecektir. Talebin reddedilmesi durumunda Üniversite gerekçe bildirmek zorunda değildir.

g. Üniversitemiz salonlarını kullanmak isteyen vakıf, dernek vb. kurum ve kuruluşlar, ses sistemlerini ve cihazlarını kendisi temin edecektir.

h. Çankaya Üniversitesi personeli, şartnamedeki maddeleri uygulamakla yükümlüdür.

i. Üniversite gerekli gördüğünde salonların kullanılması için kira ücreti talep edebilir.

Salon Kullanım Şartnamesi’nin 2’nci maddesi (i) fıkrası uyarınca, “etkinlik yapılabilmesi bedel karşılığı uygun görülen” kurum ve kuruluşlar için salon kullanım ücretleri aşağıda sunulmuştur:

Merkez Kampüs Kongre ve Kültür Merkezi (330 kişilik): 20.000 TL
Balgat Kampüsü Konferans Salonu (705 kişilik) : 15.000 TL
Balgat Kampüsü Mavi Salon (160 kişilik) : 2500 TL
Merkez Kampüs Konferans Salonu (210 kişilik) : 3000 TL
Merkez Kampüs Mavi Salon (140 kişilik) : 2500 TL

Salonlarla ile ilgili doküman ve formlar için lütfen tıklayınız.