Çankaya Üniversitesi Toplumsal Dayanışma Topluluğu, sivil toplum, eğitim, sağlık, sosyal hizmet ve çevre gibi konuları ihtiyaç duyulduğunda Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak gönüllülük bilincini yaymaya ve öğrencileri yönlendirme yoluyla toplumsal sorumluluk projelerinin uygulanmasına yardım etmek için çalışmaktadır.

İletişim ve Yönetim Bilgileri

Akademik Danışman 

Arş. Gör. Uraz BULUT

Başkan

H. Berkay KARABULUT

Başkan Yardımcısı

Ş. Gökçe DUYMUŞ

E-Posta: toplumsaldayanismatoplulugu@gmail.com