Çankaya Üniversitesi Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğü Görev Tanımı

Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarının aktif olarak çalışmasını sağlamaya yönelik faaliyetlerini yürütür.

Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarının yapacakları etkinliklerde ihtiyaçlarının olanaklar ölçüsünde karşılanması, takibi ve denetimini yapar.

Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarını Çankaya Üniversitesi kimliğiyle ve toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyet göstermeye teşvik eder.

Çankaya Üniversitesi öğrencilerini ilgi duydukları alanlarda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gösterecek yeni topluluklar kurmaya veya var olan toplulukları etkin kılmaya teşvik eder.

Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarının etkinliklerini destekler.

Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarını konferans, panel, seminer, söyleşi, konser, gösteri, sergi vb. etkinlikleri düzenlemeye teşvik eder.

Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarının bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere, toplantılara, turnuvalara ve yarışmalara katılmalarını sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

Çankaya Üniversitesi öğrenci toplulukları arasındaki iletişimi ve iş birliğini artırmayı hedef alır.

Çankaya Üniversitesi öğrenci toplulukları başkanlarıyla güz ve bahar dönemi başında Rektörlüğün katılımıyla toplantılar düzenler.

Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarının etkinliklerinin duyurulmasını sağlamak amacıyla ilgili birimlerle iş birliği yapar.

Çankaya Üniversitesi öğrenci toplulukları çalışma konusuna göre eğitmenlerle çalışmaktadır. Eğitmenlerin başvuruları, görevlendirmeleri, çalışma saatleri ve yeri Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Rektörlüğe bildirilir.

Çankaya Üniversitesi Bahar Şenliğinde öğrenci topluluklarının yapacakları etkinlikleri düzenler.

Çankaya Üniversitesi Kariyer Planlama ve Kültür İşleri olarak Çankaya Üniversitesi'ni temsilen çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

Çankaya Üniversitesi Mavi Salon ve Konferans Salonu'nun (Kırmızı Salon) kullanımını düzenler. Teknik hizmet sağlar. Salonlarla ilgili bakım ve onarımı takip eder. Eksiklerini Rektörlüğe bildirir.

Diğer üniversitelerin Kariyer Planlama ve Kültür İşleri müdürlükleri ile iletişim kurar. Üniversiteler arası kültürel ve sanatsal işbirliğini sağlar.

Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarının her türlü etkinliğini Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğü panolarında ve Üniversitemiz etkinlik takviminde duyurur.

Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarının çalışmalarına yönelik Üniversitemiz dışından gelen her türlü etkinlik yazısının ilgili topluluklara duyurulmasını sağlar.

Çankaya Üniversitesi öğrenci topluluklarının yıl boyunca yaptıkları etkinliklerin haberlerini yazarak Gündem dergisinde yayımlanması için ilgili birime ulaştırır.

Çankaya Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının etkinliklerini YÖKSİS veritabanına girer.